พระผงกลมหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุด


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. พรชัยพระเหรียญภาคอีสาน 24. สืบค้นจาก http://pornchaithenortheast2.blogspot.com/