เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่นพิทักษ์ชายแดน


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิทักษ์ชายแดน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. พรชัยพระเหรียญภาคอีสาน 24. สืบค้นจาก http://pornchaithenortheast2.blogspot.com/p/m-24.html