สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ข้อมูลโดยสังเขป

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550

เวลา 15:00 น.

นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา นำคณะกรรมการสมาคม ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000