วัดไทยสามัคคี


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดประจำตำบลไทยสามัคคี และเป็นวัดที่อพยพมาพร้อมกับชาวบ้านมูลหลง-มูลสามงาม-คลองตาดำ เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมีนายแถขันกระโทก นายจงกล สระเจริญ และนายพวง ขอร่วามกลาง ซึ่งเป็นผู้นชาวบ้านในครั้งนั้น โดยมีควาเห็นร่วมกันว่าพื้นที่ตรงนี้มีคลองน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การสร้างวัด จึงได้ตั้งวัดขึ้น พร้อมศรัทธาของชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างกุฏิ ศาลา และพัฒนามาโดยตลอด จนถึงทุกวันนี้ รวมพื้นที่ 58 ไร่ 2 งาน

อาคารเสนาสนะ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อชั้น สมจิตฺโต (สระเจริญ) พ.ศ. 2519-2542

2. พระสมพงษ์ พนฺธมฺตฺโต (รักศิริ) พ.ศ. 2543- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2. สถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

3. มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ แจกฟรีหรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

4. แหล่งศึกษานกเงือก สายพันธ์ุนกแก๊ก หรือ นกแกง นกเงือกชนิดนี้มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ปรับตัวอาศัยอยู่ในป่าที่เสื่อมโทรมได้ดีกว่านกเงือกชนิดอื่น ๆ ได้ชื่อไทยมาจากเสียงร้องโหวกเหวกคล้ายเสียงหัวเราะ

การเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาวิถีชีวิตของนก

- เตรียมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สีไม่ฉูดฉาด เตรียมหาหมวกกันแดด รองเท้าหุ้มส้นไว้ป้องกัน การขีดข่วนตามกอหญ้า พุ่มไม้

- อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียม ได้แก่ กล้องส่องทางไกล มีกำลังขยายในระยะ 7x หรือ 8x และจะให้ดีควรมีขาตั้งกล้องด้วย สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป เข็มทิศ หรืออยากให้สุนทรีย์กว่านี้ ก็เอาดินสอสี ไปด้วยไว้เผื่อ สเก็ตช์ภาพนกสวย ๆ เก็บไว้ดู

- เทคนิคการดูนก ออกไปดูนกก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น และก่อนพลบค่ำหยุดเดิน ทุก ๆ 5 นาที เพื่อสำรวจดูนกรอบ ๆ ตัว มองหานกตั้งแต่พื้นดิน จนถึงระดับยอดไม้ รวมถึงท้องฟ้าด้วยส่งเสียงให้น้อยที่สุด ควรเคลื่อนไหวช้า ๆ

หมายเหตุ การดูนกเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน ควรเริ่มจากการดูนกในสวนสาธารณะ ชานเมือง ทุ่งนา แล้วค่อยเข้าไปดูตามป่าเขาและชายทะเล

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

คลังภาพ

ประตูโขง

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง. นครนายก. สืบค้นจาก http://www.tat8.com/cms/index.php/nakhonnayok/37-2016-03-09-06-38-56