ลิเกคณะพงษ์เพชร เบญจพร


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา คณะพงษ์เพชร เบญจพรได้ก่อตั้งโดยนายพงษ์เพชร เบญจพร ก่อตั้งมาได้ประมาณ 20 กว่าปี เดิมทีมีการแสดงก่อนหน้านี้โดยยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นคณะลิเกโดยรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ของนายพงษ์เพชร เบญจพร แล้วก็กถ่ายทอดมายังนายพงษ์เพชร เบญจพร ถ้านับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของนายพงษ์เพชร เบญจพรก็เริ่มแสดงมา 40 กว่าปีแล้ว

ชื่อโต้โผหรือเจ้าของคณะ คุณพงษ์เพชร เบญจพร

ชื่อพระเอก คุณบูรภา เบญจพร

ชื่อนางเอก คุณอมรรัตน์ กสิผล

ชื่อตัวโกง คุณภูผา เบญจพร

ชื่อตัวตลก คุณนุกูล ลูกอ่างทอง

โอกาสในการแสดง ส่วนใหญ่จะไปแสดงได้ทุกงาน ทุกโอกาส แล้วแต่เจ้าภาพจ้าง เช่น งานศพ งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานขึ้นบ้านใหม่

งานฝังลูกนิมิต งานบรรจุอัฐิ งานตั้งศาลพระภูมิ

ยกเว้น งานแต่งงาน

เนื้อเรื่องที่แสดง เช่น สามหัวใจ น้ำตาพ่อลูกทรพี

ความเห็นของโต้โผ

1. ปัญหาของการประกอบอาชีพลิเกในปัจจุบัน

             ถ้าช่วงเศรษฐกิจไม่ดี คณะลิเกจะไม่ค่อยมีงานเป็นเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้น ผู้คนไม่อยากนำเงินมาใช้ เพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างลิเกแต่ละครั้งมันเยอะ

อนาคตของลิเกโคราช

             อนาคตไม่แน่นอน ทางคณะลิเกจะพยายามรักษามาตรฐานไว้ แต่ดีที่ว่าภาคอิสานเราเป็นภาคที่ยึดติดกับวัฒนธรรม เวลามีงานอะไรก็จะต้องมีลิเก มีมหรสพ ถ้าไม่มีงานก็จะดูกร่อยๆไม่สนุก ก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนเรื่องการแสดงจะมีการเปลื่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ปกติลิเกจะแสดงถึงเช้ามืด พระอาทิตย์ขึ้น แต่ในปัจจุบันมีการลดเวลาลง แสดงถึงแค่ตี 2-ตี 3 จะแสดงเน้นแต่สาระสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:207 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:08-9844-5988

รายการอ้างอิง

  1. พงษ์เพชร เบญจพร. (สัมภาษณ์). เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559.
  2. เสริมวิทย์ บรมพิชัยชาติกุล. ปริญธิโรจน์ อยู่มั่น. พชรกร อาจศึก. (2559). ลิเกคณะพงษ์เพชร เบญจพร. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.