ลิเกคณะเพลินพิศ ปองพล


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา เริ่มจากการก่อตั้งคณะพงษ์เพชร โดยคุณพ่อพงษ์เพชร ปองพล จากนั้นแยกออกมาก่อตั้งเป็นคณะลิเกใหม่บริหารงานโดย คุณเพลินพิศ พรหมดีสาร ใช้ชื่อคณะว่า เพลินพิศ ปองพล ซึ่งก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง 1 ปี

โต้โผหรือเจ้าของคณะ คุณเพลินพิศ พรหมดีสาร

พระเอก คุณปองพล เบญจพร

นางเอก คุณระพีพร นครศีล

ตัวโกง คุณบันทูน บทเมทา

ตัวตลก คุณแอปเปิ้ล โชว์หู

โอกาสในการแสดง

       งานแก้บน

       งานฉลองอัฐิ

       งานบวช

       งานศพ

เนื้อเรื่องที่แสดง

       เรื่องพญาผานอง ตอนนางพญาคำปินขอฝน

       เรื่องราชาธิราช (ตอน สมิงพระรามอาสา)

รางวัลที่ได้รับ

       ได้ร่วมสนับสนุนงานการกุศล "มหกรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้" ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

       มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) สร้างความปองดอง สมานฉันท์ : ยุทธศาสตร์การเดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม “คืนความสุขให้คนโคราช” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

       สนับสนุนกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม (ลิเกโคราช) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ เวทีคนเมือง ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

ความเห็นของโต้โผ

1. ปัญหาของการประกอบอาชีพ ลิเกในปัจจุบัน

       ฤดูกาล เช่น หน้าฝน เป็นอุปสรรคในการแสดง ทำให้แสดงได้ไม่เต็มที่

       ผลกระทบจากรำวงย้อนยุค เพราะรำวงย้อนยุคเป็นการหารายได้เข้าวัดอีกทาง ทำให้คณะลิเกมีงานแสดงน้อยลง แต่งานวัดบางแห่งนิยมลิเกมากกว่า

2. อนาคตของลิเกโคราช

       คิดว่ายังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะได้รับกระแสตอบรับจาก เด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และคนแก่จากการที่ได้ไปทำการแสดงในที่ต่างๆ ก็ยังมีผู้คนมาชมการแสดงอยู่มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเป็นช่วงๆ ทำให้งานลดน้อยลง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:201 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:08-9580-0129
เว็บไซต์:https://www.facebook.com/people/เพลินพิศ-เบญจพร

รายการอ้างอิง

  1. ธัญรดา สอนจันทึก. ศศิมาภรณ์ ศรีประเสริฐ. และติยาภรณ์ ของโพธิ์. (2559). ลิเกเพลินพิศ ปองพล. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
  2. เพลินพิศ พรหมดีสาร. สัมภาษณ์. 5 มกราคม 2559.