แปรงล้างขวด


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Callistemon lanceolatus DC.
ชื่อวงศ์MYRTACEAE
ชื่ออื่นหลิวดอก
ลักษณะวิสัย:ไม้ต้นขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่แคบสูง
ต้นเปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องลึกตามยาว กิ่งอ่อนมีขน กิ่งก้านลู่ลง
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปใบหอกเรียวแคบ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 4-5 ซม. ปลายและโคนใบแหลมเรียงตัวเป็นเกลียวถี่ ๆ รอบกิ่ง ใบอ่อนมีขน
ดอกสีเขียว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดยาว รอบปลายกิ่งห้อยย้อยลง ช่อดอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-20 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้จำนวนมากเป็นเส้นยาว ๆ สีแดง ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายมีอับเรณูสีเหลือง
ผลผลแห้งแตก ทรงกลม หรือรูปถ้วย สีแดง เมล็ดสีน้ำตาล มีขนาดเล็กมาก
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด
ประโยชน์ทรงพุ่มสวย ดอกมีสีสัน ปลูกประดับสวนให้ร่มเงา ลานจอดรถ ริมถนน ริมน้ำตก ลำธาร ริมทะเล ถ้าปลูกในที่อากาศเย็นจะให้ดอกสวยสะดุดตา ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/แปรงล้างขวด.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.