หมากเหลือง


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาตร์Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.
ชื่อวงศ์PALMAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ปาล์มแตกกอ ลำต้นขนาด 4-8 ซม.
ต้นลำต้นมีผิวเรียบ สีเหลืองส้มจนถึงเขียว มีข้อเห็นได้ชัดเจน
ใบใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาวประมาณ 60 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวอ่อน กาบใบสีเหลืองจนถึงทางใบ
ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหว่างกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกยาวประมาณ 1 ม.
ผลผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจำนวนมาก ทรงกลมรี ขนาดประมาณ 1.5 ซม. ผลแก่สีเหลืองส้มและเปลี่ยนเป็นสีม่วงแก่เกือบดำ
การกระจายพันธุ์การเพาะเมล็ด
ประโยชน์ทรงพุ่มสวย ปลูกในกระถางประดับในอาคาร หรือปลูกเป็นฉากกั้นมุมอาคาร อยู่ริมทะเลได้

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Palms/หมากเหลือง.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.