พลับพลึงตีนเป็ด


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Hymenocallis littoralis Salisb.
ชื่อวงศ์AMARYLLIDACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5 ม.
ต้นลำต้นเทียม มีหัวใต้ดินลักษณะเป็นกลีบ ๆ เรียงเวียนเป็นวงซ้อนอัดแน่นเป็นเจริญเติบโตเป็นช่อชูส่วนของใบขึ้นมาเหนือดิน
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่รอบต้น ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 100-120 ซม. ปลายเรียวมนถึงแหลมทู่ โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ปลายใบอ่อนโค้งลง
ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มที่กลางต้น ก้านช่อดอกแข็งและค่อนข้างแบนยาว 30-45 ซม. ช่อละ 4-8 ดอก ดอกย่อยเกิดเดี่ยวๆ บนปลายก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปเรียว ยาว กลีบดอกโคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 แฉก มีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นรูปแถบเรียวเล็ก ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 ซม.
ผลผลแห้งแตก เมล็ดรูปกลม สีดำ
การขยายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ดอกมีกลิ่นหอม นิยมปลูกประดับสวน ริมน้ำตก ลำธาร ริมถนน ทางเดิน ปลูกในอาคาร ริมทะเล ทนน้ำขังแฉะ

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/พลับพลึงตีนเป็ด.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.