วาสนา


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.
ชื่อวงศ์AGAVACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 5-10 ม.
ต้นลำต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งเเชนงได้ดี
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายยอด ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 6-10 ซม. ยาว 30-90 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวหรือมีลาย สีเหลืองหรือสีขาวอมเขียวสลับตามยาว หลายพันธุ์มีลายขาวอมเขียวลายเหลืองนวล ปลายใบมักจะอ่อน

โค้งลง ผิวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น

ดอกสีชมพูอ่อนถึงขาว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบที่ปลายต้น ช่อดอกยาว 45-50 เซนติเมตร ใบประดับแห้งสีขาว มีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 6 กลีบ บานกลางคืนโดยบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม.
ผลผลสด ทรงกลมถึงรี สีแดง ส้ม เหลือง มีเมล็ด 1-3 เมล็ด สีขาวถึงน้ำตาล
การขยายพันธุ์การปักชำ
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคารหรือปลูกลงแปลง ริมทะเล ใบสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอมช่วงเย็น มีหลายพันธุ์ ทนร่มได้ดี ถ้าแดดจัดใบจะเหลืองหรือไหม้ ไม่ทนน้ำท่วมขัง

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/วาสนา.htmlhttp://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/วาสนา.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.