ประทัดใต้หวัน


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Hamelia patens Jacq.
ชื่อวงศ์RUBIACEAE
ชื่ออื่นประทัดฟิลิปปินส์ ประทัดทอง ประทัดเล็ก
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดกลาง
ต้นลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม กิ่งก้านมีสีน้ำตาลแดงเรื่อ
ใบใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือรอบข้อประมาณ 3 ใบ ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 5-7 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีเขียวอมเหลือง เป็นมัน
ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นหลอดแคบเล็ก ปลายแยก 4 แฉก หยักเป็นแฉกเล็ก ๆ ออกดอกเกือบตลอดปี
ผลผลสดแบบมีเนื้อ รูปไข่ กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 8 มม. เมื่อแก่มีสีดำ มีเมล็ดจำนวนมาก
การขยายพันธุ์การตอนกิ่ง ปักชำ เพาะเมล็ด
ประโยชน์ปลูกประดับสวน ตัดแต่งเป็นรูปทรงได้ดี แนวรั้ว เกาะกลางถนน ริมทางเดิน บังกำแพง ริมสระว่ายน้ำ ปลูกริมทะเล ไม่ทนน้ำท่วมขัง

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/ประทัดไต้หวัน.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊