หัวใจม่วง


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt.
ชื่อวงศ์COMMELINACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัยไม้คลุมดิน
ต้นลำต้นเป็นเถากลมสีม่วงเข้มมีช้อปล้องชัดเจน ทอดเลื้อยไปตาม ผิวดินต้นเเละใบค่อนข้างอวบน้ำ ยอดชูตั้งขึ้น
ใบใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นวงรอบต้น ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาเปราะ มีขนอ่อนบาง ๆ ผิวใบด้านบนสีม่วงหรือเขียวปนม่วง
ดอกสีชมพู ม่วงอมชมพู ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก
ผล-
รสผลแห้งแตก เมล็ดรูปแถบ
การกระจายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ปลูกคลุมดินประดับสวนทั่วไปที่การระบายน้ำดี ปลูกริมทะเล ริมถนน ริมทางเดิน โคนเน่าในฤดูฝนได้ง่าย ทรงพุ่มใบค่อนข้างยืดยาวควรตัดแต่งบ่อย ๆ

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Groundcovers/หัวใจม่วง.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.