ผ้าไหมมัดหมี่


ข้อมูลโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ระดับดาว ดาว (ปี 2553)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:คุณวชิราพรรณ นวลศรี บริษัทฉัตรทองไหมไทย 28/1 หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์:08-4936-4192

รายการอ้างอิง

  1. สินค้า OTOP อีคอมเมิร์ช : ผ้าไหมมัดหมี่. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/otop/120926121229