กุนเชียงปลา


ข้อมูลโดยสังเขป

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหาร

ระดับดาว: 4 ดาว (ปี 2549)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เจ๊ดา กุนเชียง 540 บ้านปากช่อง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์:0-4431-1482

รายการอ้างอิง

  1. สินค้า OTOP อีคอมเมิร์ช : กุนเชียงปลา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/ecommerce/120910131708