งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี


ข้อมูลโดยสังเขป

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ งานย่าโม ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะ เทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี หรือ คุณหญิงโม (ย่าโม) วีรสตรีไทย และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ผู้นำชาวบ้านเข้าต่อสู้กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ที่ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา จนเจ้าอนุวงศ์ถอนทัพออกจากเมือง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2369 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีการบูรณะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2510 การจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวม 12 วัน 12 คืน ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บริเวณหอนาฬิกาภายในสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมในงาน โดยในวันแรกของการจัดงาน สำหรับพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีกระทำโดยพราหมณ์จากราชสำนักราชวัง เรีมต้นที่การวางพวงมาลา และการรำบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยกลุ่มสตรีชาวโคราช จากนั้นจุดพลุเป็นสัญญาณเริ่มงานบริเวณประตูเมืองทั้ง 4 ด้าน คือ ประตูพลล้าน ประตูชุมพล ประตูพลแสน และประตูไชยณรงค์ ตามด้วยขบวนแห่ฟ้อนรำจากชุมชน และอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

- การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นเมือง ของดีเมืองโคราช

- การแสดงประกอบ แสง สี เสียง กำเนิดคุณหญิงโม และประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของดีเมืองโคราชย้อนยุค

- การแสดงมหรสพจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

- การออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน

- กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การนางสาวนครราชสีมา การประกวดร้องเพลง ประกวดสุขภาพเด็ก ประกวดวาดภาพโดยเด็กและเยาวชน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดโต๊ะโคราช

การบวงสรวงท้าวสุรนารี

เครื่องบวงสรวง ประกอบด้วย ผลไม้ 6 อย่าง, พวงมาลัย 7 สี, ดอกไม้ 16 ชุด, ธูป 16 ดอก หมายถึง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน เพื่อให้คุณย่ารับรู้, แผ่นทอง 16 แผ่น และมีดดาบ โดยมีพราหมณ์นำประกอบพิธีท่องบทคาถาสักการะให้ว่าตามพร้อมกัน พร้อมทั้งยกพานผลไม้ พานดอกไม้ โดยเฉพาะได้ยกดาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์อาวุธประจำกายคู่บารมีท้าวสุรนารีที่ถือดาบตลอดเวลาขึ้นถวาย พร้อมชักดาบออกจากฝักซึ่งมีความหมายจะได้ไม่มีอุปสรรคและทำให้มีชัยชนะด้วยคมดาบคุณย่าโม ก่อนชูปลายดาบขึ้นสู่ท้องฟ้าและเก็บเข้าฝักตามเดิม

การวางดอกไม้ โดยการคล้องพวงมาลัย และมาลัย 7 สี ปิดแผ่นทองรูปหล่อท้าวสุรนารีด้านล่าง โดยเริ่มปิดแผ่นแรกที่ หน้าผาก, ปาก, ไหล่ และเท้า รวมทั้งแผ่นศิลาจารึกประวัติการกอบกู้บ้านเมือง และถวายดาบ เป็นเสร็จพิธี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  2. ย้อนตำนานหญิงกล้าเมืองโคราช จัดยิ่งใหญ่งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี. ค้นจาก http://www.dailynews.co.th/Content/regional/16255/