ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน


ข้อมูลโดยสังเขป

“ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” คำขวัญของเมืองสูงเนิน จุดเริ่มต้น การจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ที่มีมิตรไมตรีดีงาม ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ เหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนล้อมวงนั่งขันโตกรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และสืบสานประเพณีสู่อนุชนรุ่นหลัง

ในปี พ.ศ. 2538 อำเภอสูงเนิน ได้สนับสนุนวัฒนธรรม งานกินเข่าค่ำ ปราสาทเมืองแขก ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดแบบเรียบง่าย เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ในอำเภอสูงเนิน นำอาหารมาร่วมกินเข่าค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราช มาสร้างความบันเทิง

พ.ศ. 2542 มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้งานน่าสนใจขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดแสดงแสง เสียง ชุดศรีจนาศปุระ การแสดงและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและงานหัตถกรรมของชาวสูงเนินและเปลี่ยนชื่องานเป็น ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร. 0-4441-9259 หรือเทศบาลตำบลสูงเนิน โทร.0-4441-9795 ต่อ 23 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร.0-4421-3030

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  2. สืบสานงานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนินนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034561