พันตรีพระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภระมรทัต)


ข้อมูลโดยสังเขป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 10

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2460 - 2465

ประวัติ

ภระมรทัต เป็นนามสกุลพระราชทาน

ด้านการทำงาน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลพิษณุโลก (ยศนายพันเอก พระเพชร์อินทรา (เย็น)

2460 - 2465 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. นามสกุลพระราชทาน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://sites.google.com/site/thailandsurname/home/-ph-2