นายสมชาย กลิ่นแก้ว


ข้อมูลโดยสังเขป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 29

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2511 - 2513

ประวัติ

ด้านการทำงาน

2484 - 2488 นายอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

2503 - 2511 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2511 - 2513 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจากอดีตถึงปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://sites.google.com/site/sabydeeeiei/canghwad-khxnkaen/thaneiyb-phu-wa-rachkar-canghwad
  2. ประวัติอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557 http://www.thaischool.in.th/_files_school/33106824/data/33106824_1_20120815-161613.pdf