พีบีไวน์เนอรี่


ข้อมูลโดยสังเขป

พีบีไวน์เนอรี่ เปลี่ยนชื่อจาก เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มเขาใหญ่ไวน์ หรือ ถนนสายไวน์ และเป็น 1 ใน 6 สมาชิก สมาคมไทยไวน์ ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยปลูกองุ่น เพื่อผลิตไวน์รสเยี่ยมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่ปลูกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ จำหน่ายไวน์รสเลิศ

สิ่งที่น่าสนใจ

- ที่พักแบบอิงธรรมชาติ

- ร้านอาหาร The Great Hornbill Grill

- ร้านขายของที่ระลึกพร้อมซื้อผลองุ่นสดและผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำองุ่น น้ำเสาวรส และไวน์ต่างๆ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
เว็บไซต์:http://www.khaoyaiwinery.com

รายการอ้างอิง

  1. เขาใหญ่ไวน์เนอรี่. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.khaoyaiwinery.com