ผาชมตะวัน


ข้อมูลโดยสังเขป

ชมตะวันตกดินที่สวยงาม ผาชมตะวันเป็นชะง่อนผายื่นออกไปท่ามกลางหุบเขา มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาทอดยาวสลับกันเป็นทิวยาวสุดสายตา หากมองจากหน้าผาลงไปจะเห็นน้ำตกสวนห้อมอยู่เบื้องล่าง

การเดินทางจากปากทางไทยสามัคคีเข้ามา 2 กม. ผ่านปั๊มน้ำมันชุมชน (น้องพลอยมินิมาร์ท) เลี้ยวขวาเข้าทางย่อย ตรงไปจนเจอสามแยกแรก ให้ไปตามแยกที่เบี่ยงซ้าย ตรงต่อไปอีกจนเจอสามแยกที่สอง (ไม่ต้องเลี้ยวไปทางขวา เพราะทางนั้นไปน้ำตกสวนห้อม) ให้ตรงต่อไปจนเจอเจอป้ายชุดชมวิว ผาชมตะวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. ผาชมตะวัน. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.wangnamkeowdd.com/traveldt.php?bdtl_id=85
  2. ผาชมตะวัน. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.sasommile.com/destinations/thailand/pa-chom-tawan/