โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า)


ข้อมูลโดยสังเขป

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร เมื่อถึงตลาดบริเวณกิโลเมตร 79 มีทางแยกขวาไปตามถนนรพช.สายศาลเจ้าพ่อ - หนองคุ้ม ประมาณ 11 กิโลเมตร เส้นทางช่วงสุดท้ายประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นทางดินขึ้นเขามีทิวทัศน์สวยงามแต่ค่อนข้างขรุขระควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 850 เมตร พื้นที่นี้เป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 11,250 ไร่ ต่อมาในปี 2537 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดูแลฟื้นฟูสภาพป่า สัตว์ป่าก็เริ่มกลับมาโดยเฉพาะกระทิงฝูงสุดท้าย

สิ่งที่น่าสนใจ

- กิจกรรมท่องเที่ยว ดูฝูงกระทิงออกหากินในช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. และเวลา 16.00 – 18.00 น. ที่นี่ไม่มีสถานที่พัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ นักท่องเที่ยวที่มาชมฝูงกระทิงสามารถมาแบบเช้าไปเย็นกลับได้ หากต้องการเจ้าหน้าที่พาชมกระทิง หรือเช่ารถ สามารถติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้า (ทางขึ้นเขาแผงม้า)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์:08-1955-3018, 08-4823-3230

รายการอ้างอิง

  1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า). สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ-เขาแผงม้า--3149
  2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า) จ.นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1982.htm
  3. เขาแผงม้า. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.xn--22cj8cubve9dk2a2i8d2b.net/attractions/wangnamkeow_01.html
  4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า). สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitravels.net/3700