น้ำตกห้วยใหญ่


ข้อมูลโดยสังเขป

น้ำตกขนาดใหญ่ มีสวยงาม เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลงมาจากคลองห้วยใหญ่ น้ำตกมีทั้งหมด 5 ชั้น โดยมีหน้าผาตรงบริเวณน้ำตกโค้งเป็นมุม 150 องศา ซึ่งเป็นน้ำตกที่เชื่อมต่อกับน้ำตกสวนห้อมของ ต.วังน้ำเขียว น้ำตกห้วยใหญ่จะมีน้ำมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม

การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) เข้าทางตลาด กม.79 ห่างจากทางหลวงหมายเลข 304 ที่หลักกิโลเมตรที่ 79 ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางเดินเข้าน้ำตกเป็นทางลาดเล็กน้อย ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อุทยานแห่งชาติทับลาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. น้ำตกห้วยใหญ่. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=302505
  2. อุทยานแห่งชาติทับลาน. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.dnp.go.th/parkreserve/forprint.asp?npid=97&lg=1