ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอคง

อำเภอคงแยกมาจากอำเภอบัวใหญ่ ประกาศชื่อเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยใช้ชื่อทางราชการว่า “กิ่งอำเภอกุดรัง” ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2490 อำเภอคงจึงเปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกตำบลที่ตั้งว่า ที่ว่าการอำเภอคง คือตำบลเมืองคง นามตำบลนี้ตั้งตามชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อบ้านเมืองคงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลเมืองคง ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองตำบลใหม่ เพื่อความสะดวกในการปกครอง หมู่บ้านเมืองคง ต้องไปขึ้นในเขตตำบลคูขาด ซึ่งเป็นตำบลตั้งใหม่ แต่ชื่อตำบลเก่ายังให้ชื่อ “ตำบลเมืองคง” ตามเดิม

การตั้งชื่อหมู่บ้านตำบลเมืองคงนั้น มีเรื่องเล่าว่า “นายคง” เป็นพรานป่า มีภรรยาชื่อ “นางเมือง” เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่ใดไม่ปรากฏ พรานคงคนนี้ได้ออกเที่ยวป่าล่าสัตว์ได้มาพบตำบลนี้ มีบึงใหญ่ มีท่าน้ำอุดมสมบูรณ์ (ปัจจุบันเรียกว่าบึงคูขาด) พื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธ์ธัญญาหารได้ดี เหมาะที่จะตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรจึงได้ชักชวนพี่น้องมาตั้งหลักแหล่งก่อที่ดินและ เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านยายเมืองตาคง” ภายหลังคำว่า ยายและตา ถูกตัดออกไปจึงเรียกว่า“บ้านเมืองคง”จนมาถึงทุกวันนี้

ชื่ออำเภอที่น่าจะใช้ชื่อว่า “อำเภอเมืองคง” ตามชื่อตำบลนั้น ทางราชการเห็นว่าไม่มีอำเภอใดที่ใช้ชื่อมีคำว่า "เมือง" นำหน้านั้นต้องตัดคำว่า "เมือง" ออกโดยเกรงว่าชื่ออำเภอจะไปคล้องกับอำเภอเมืองอันเป็นที่ตั้งของจังหวัด เช่น “อำเภอเมืองพล” ใช้ชื่อว่า “อำเภอพล” ดังนั้น “อำเภอเมืองคง” จึงต้องใช้ชื่อว่า “อำเภอคง”

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอคง. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=405491
  2. อำเภอคง. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระเป๋า
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...
กุ่มน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacob อ่านต่อ...
แกงกะบุก
กะบุกเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าเต็งรัง ปีหนึ่งจะได้รับประทานครั้งหนึ่ง ประมาณเดือน เมษายน - อ่านต่อ...