ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอขามทะเลสอ

จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า มีหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อบ้านขาม เพราะมีต้นมะขามมาก หรือ อาจมีนักเลงมาก จนเป็นที่เกรงขาม ปัจจุบันอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ชื่อว่า "บ้านขามทะเลสอ" หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมบึงทางด้านทิศตะวันออก บึงนี้ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด และเมื่อน้ำในบึงแห้งสนิท ดินในบึงจะเป็นสีขาว มีลักษณะคล้ายดินสอพลอง จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า "ดินสอ" หรือ "สอ" เมื่อน้ำในบึงแห้งลงไปถึงบริเวณไหน ดินบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีขาวถึงที่นั้นจนเมื่อน้ำแห้งหมดบึง ก็จะแลเห็นสีขาวทั่วทั้งบึง มองดูกว้างไกลคล้ายทะเล ชาวบ้านจึงเรียกบึงนี้ว่า "บึงทะเลสอ" และต่อมาได้มีผู้เอาชื่อบ้านกับชื่อบึงมารวมกันแล้วเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านขามทะเลสอ"

เดิมนั้นหมู่บ้านขามทะเลสอ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนไทย เมื่อมีประชาชนมาอยู่รวมกันมากขึ้นได้ยกฐานะเป็นตำบลขามทะเลสอ ในปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายเขตการปกครองไปขึ้นอยู่กับอำเภอสูงเนิน ในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลขามทะเลสอ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอขามทะเลสอ ประกอบด้วยตำบลขามทะเลสอ และตำบลโป่งแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอขามทะเลสอ โดยได้แบ่งเอาตำบลหนองสรวง และตำบลพันดุง ซึ่งเดิมอยู่ในเขตการปกครองอำเภอโนนไทยมาขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้แยกเอาพื้นที่ของตำบลหนองสรวง และตำบลพันดุงบางส่วนตั้งเป็นตำบลบึงอ้อ รวมเป็น 5 ตำบล จนถึงปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอขามทะเลสอ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอขามทะเลสอ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-16

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยกวนสามรส
ประวัติ นางยุพิน นัดสันเทียะ ได้นำกล้วยกับมะพร้าวมาแปรรูปถนอมอาหารทำกล้วยกวนไ อ่านต่อ...
กล้วยกวน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...
กุ่มน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacob อ่านต่อ...