ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามเดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในความปกครองของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 มกราคม 2529 ได้แยกพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงพะไล และตำบลสีสุก มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง ขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลบึงสำโรง แยกออกจากตำบลบึงพะไล ตำบลแก้งสนามนาง และ ตำบลสีสุก ยกฐานะเป็น อำเภอแก้งสนามนาง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536

“แก้ง” ภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง “แก่งหินกลางลำน้ำ” ในอดีต บริเวณนี้เป็นท่าข้ามแม่น้ำชี เพื่อเดินทางติดต่อไปมาหาสู่ ค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างผู้คนเมืองชัยภูมิ กับผู้คนในเขตบัวใหญ่ เมืองโคราช ต่อมามีรถไฟ การนำสินค้าจากจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่เมืองหลวง จะลำเลียงข้ามแม่น้ำชีมาขึ้นรถไฟที่สถานีอำเภอบัวใหญ่ เพื่อส่งเข้ากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2480 เมื่อมีการสร้างถนน สะพานเหล็กข้ามลำน้ำชี เพื่อใช้ติดต่อกันระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากชัยภูมิสู่กรุงเทพฯ โดยนำสินค้ามาบรรทุกขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบัวใหญ่ ปี พ.ศ. 2513 ได้รื้อสะพานเหล็กเพื่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีต ซึ่งในปัจจุบันคือ ทางหลวงหมายเลข 202 สำหรับ “ท่า” ที่ใช้ข้ามแม่น้ำ มักตั้งชื่อตามแก่งหินน้ำตื้นที่ขวางอยู่กลางลำน้ำในบริเวณชุมชนนั้น เช่น ท่าข้าม “แก้งโก” (แก่งต้นตะโก) จึงเป็นข้อสังเกตว่า ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแก่งทั้งสองนี้มีชื่อตามชื่อแก่ง เช่น หมู่บ้าน "แก้งขาม" และหมู่บ้าน "แก้งโก" บ้านแก้งขามถือเป็นตลาดการค้าขนาดย่อม และเป็นตลาดรับซื้อปอจากฝั่งชัยภูมิ เพื่อส่งไปบรรทุกรถไฟที่สถานีอำเภอบัวใหญ่ จึงเป็นท่าข้ามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห่างจากตลาดแก้งขามเพียง 13 กิโลเมตร ชุมชนขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำชีที่มีความสำคัญในฐานะท่าข้ามในอดีตไม่แพ้กัน คือ ที่ตั้งของ “บ้านแก้งสนามนาง” หมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนี้เรียกตามชื่อของแก่งหินเหมือนชุมชนอื่นๆ แต่ด้วยเหตุที่เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำชีที่ยามหน้าแล้งน้ำลด หนุ่ม สาว จึงพากันลงเล่นน้ำที่แก่งนี้อย่างสนุกสนาน จึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า “แก้งสนามนาง” ปัจจุบันเกาะแก่งต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่มีให้เห็นแล้ว เนื่องจากลำน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื้นเขิน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอแก้งสนามนาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-5
  2. อำเภอแก้งสนามนาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...
กุ่มน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacob อ่านต่อ...
แกงกะบุก
กะบุกเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าเต็งรัง ปีหนึ่งจะได้รับประทานครั้งหนึ่ง ประมาณเดือน เมษายน - อ่านต่อ...
แกงขี้เหล็ก
"ขี้เหล็ก" เป็นพืชยืนต้น ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกขี้เหล็ก นำมาแกงให้รสอร่อยมาก แกง อ่านต่อ...