ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีคิ้ว

ในอดีตอำเภอสีคิ้วเป็นเมืองหน้าด่าน ดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยู่ของไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ตามความเชื่อชาวบ้าน คำว่า “สีคิ้ว” เพี้ยนมาจากชื่อ “พญาสีเขียว” ซึ่งเป็นใหญ่ในบริเวณนี้ ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันฆ่าพญาสีเขียว และบางกระแสเชื่อว่ามาจาก “สี่เขี้ยว” ซึ่งปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว ทั้งศาลของจีนและศาลไทยที่คนสีคิ้วเคารพบูชา

เดิม อำเภอสีคิ้ว มีชื่อว่า "เมืองนครจันทึก" เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งชื่อเมื่อ วัน เดือน ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สอบถามจากคนเก่าๆ ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลนครจันทึก

ต่อมาเมืองนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้น เห็นว่าเมืองนี้อยู่ในป่าดงทึบ ไข้ป่าชุกชุม ไม่สะดวกแก่การติดต่อเมืองหลวง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า "ด่านจันทึก" ที่ตั้งด่านอยู่ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลจันทึก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจันทึก นายด่านคนแรกชื่อ หลวงพล หนายด่านคนที่ 2 ชื่อ หมื่นด่าน (จัน) เมื่อเลิกด่านแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอสีคิ้ว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)

ต่อมา เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ในสมัยที่หลวงเทพโอสถ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอสีคิ้ว จากบ้านจันทึกมาตั้ง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว ใน พ.ศ. 2449 ขณะที่หลวงแผลงฤทธา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหนองบัว มาตั้ง ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 อำเภอสีคิ้ว สาเหตุที่ต้องย้ายที่ว่าการอำเภอสีคิ้วบ่อยนั้น เนื่องจากบ้านจันทึก และ บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งอยู่นอกเขตดงพญาเย็นดังกล่าว เมื่อ อำเภอจันทึก ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการมักเข้าใจผิดขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกบ่อยๆ เพื่อให้ตรงกับชื่อสถานีรถไฟและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ นายชำนาญ กระบวน นายอำเภอสมัยนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ อำเภอจันทึก เป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-28
  2. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระดิ่งทองลงหิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระเป๋าเอกสารผ้ายวน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยพริกก้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...