ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอประทาย

อำเภอประทาย เดิมเป็นเพียงตำบลประทาย ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของ อำเภอบัวใหญ่ (เดิมชื่ออำเภอนอก) ขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอประทาย อยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 มีอาณาเขตปกครอง 6 ตำบลในปี พ.ศ.2506 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ มีเขตการปกครอง 9 ตำบลจนถึงปัจจุบันได้มีการตั้ง และแยกตำบล และหมู่บ้านต่าง ๆ ออกไปเป็น อำเภอโนนแดงและในปัจจุบันนี้มีตำบลทั้งหมดรวม 13 ตำบล 148 หมู่บ้าน

ชื่ออำเภอประทาย ใช้ชื่อตามตำบลประทาย มีหมู่บ้านประทายเป็นหมู่บ้านเก่าสมัยขอมเรืองอำนาจ ขยายเขตเข้ามาในแคว้นสุวรรณภูมิ พ.ศ. 1625 - 1650 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ออกเดินทางขยายอาณาเขตมาพักแรมที่บ้านประทาย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบเรียบเรียกว่า “โนนเมืองประทาย” และได้สร้างสระน้ำบันไดหิน ขุดคูทำเป็นถนนรอบโนนเมืองประทาย อย่างเดียวกับที่ตำบลพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นที่พักแรมชั่วระยะเวลาหนึ่ง ครั้นพวกขอมเดินทางต่อไป ทางบ้านเมืองยาง เมืองจาก อำเภอชุมพวง ถึงอำเภอพิมายตลอดจนถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) แคว้นสุโขทัย ทิ้งที่พักแรมโนนเมืองประทายเป็นเมืองร้าง เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ออกจากแคว้นสุวรรณภูมิ ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คนไทยได้อพยพตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน บ้านโนนเมืองรอบที่พักแรมในอดีตเป็นสระน้ำบริโภค อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง จึงพากันตั้งหมู่บ้านขึ้นเรียกว่า “บ้านประทาย” ซึ่งเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร (แยกออกจากตำบลประทายเดิม)

คำว่า “ประทาย” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ป้อมค่ายหรือที่พักแรม” หมายความว่า เป็นที่พักแรมนั่นเอง เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ จึงเอาชื่อบ้านประทาย เป็นชื่อตำบลประทายขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนอก (อำเภอบัวใหญ่) เมื่อยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอ จึงใช้ชื่อว่าบ้านประทาย และตำบลประทาย ตลอดมาจนทุกวันนี้

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอประทาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-26
  2. อำเภอประทาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเป๋าจากผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าหิ้ว
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยกรอบแก้ว, กล้วยปาปริก้า, บาร์บีคิว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...