ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอบ้านเหลื่อม

อำเภอบ้านเหลื่อม เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอบัวใหญ่แยกเป็นกิ่งอำเภอคง เมื่อปี พ.ศ.2487 ท้องที่อำเภอบ้านเหลื่อมขณะนั้น คือตำบลวังโพธิ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของกิ่งอำเภอคง ปี พ.ศ. 2490 กิ่งอำเภอคงได้ยกฐานะเป็นอำเภอคง และเมื่อปี พ.ศ. 2513 ทางราชการได้แยกตำบลวังโพธิ์จัดตั้งตำบลใหม่ขึ้นอีก 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านเหลื่อมและตำบลโคกกระเบื้อง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอคงแยกเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม โดยมีการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลวังโพธิ์ และตำบลโคกกระเบื้อง มีที่ว่าการกิ่งอำเภอและส่วนราชการต่างๆ ตั้งอยู่ในที่สาธารณะในเขตตำบลบ้านเหลื่อม สำหรับชื่อคำว่า “บ้านเหลื่อม” ได้รับการบอกเล่าจากผู้สูงอายุว่า เดิมบ้านเหลื่อมมีต้นมะเหลื่อมอยู่กลางบ้านต้นหนึ่งใหญ่มาก มีกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็นอย่างดี เป็นที่ชุมนุมการจัดงานประจำปีต่างๆ ในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนั้น คนทั่วไปจึงเรียนบ้านนี้ว่า “บ้านมะเหลื่อม” และต่อมาเพื่อให้สะดวกในการเรียกจึงได้ตัดคำว่า “มะ” ออกเหลือเป็น “บ้านเหลื่อม” จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันต้นมะเหลื่อมดังกล่าวได้ตายไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2523 กิ่งอำเภอบ้านเหลื่อมได้แยกจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ 1 ตำบล คือ ตำบลช่อระกา โดยแยกการปกครองออกจากตำบลวังโพธิ์ ปี พ.ศ. 2531 ได้มีพระราชกฤษฎียกฐานะกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อมขึ้นเป็น “อำเภอบ้านเหลื่อม”

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอบ้านเหลื่อม. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-1
  2. อำเภอบ้านเหลื่อม. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...
กุ่มน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacob อ่านต่อ...
แกงกะบุก
กะบุกเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าเต็งรัง ปีหนึ่งจะได้รับประทานครั้งหนึ่ง ประมาณเดือน เมษายน - อ่านต่อ...
แกงขี้เหล็ก
"ขี้เหล็ก" เป็นพืชยืนต้น ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกขี้เหล็ก นำมาแกงให้รสอร่อยมาก แกง อ่านต่อ...