ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เดิมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนเก่าแก่เล็กๆ มีความเจริญ ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำมูล เรียกว่า หมู่บ้านท่า เนื่องจากสถานที่ตั้งบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณชุมทางน้ำ ในอดีตท่าช้างเป็นเมืองขนถ่ายสินค้า จากเรือกลไฟที่แล่นมาจากแม่น้ำโขง และแม่น้ำชี มีความสำคัญในระดับเมืองท่าของมณฑลนครราชสีมา การขนถ่ายสินค้าในอดีตกระทำได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไม่มีถนนหนทางสะดวกเช่นปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนถ่ายสินค้าเป็นสำคัญ ประกอบกับเป็นเส้นทางของช้างป่าที่ลงมาหากินยังบริเวณชุมทางน้ำเพราะความสมบูรณ์ของป่า จึงถูกเรียกว่า "ท่าช้าง" ต่อมาในสมัยราชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ก็ยังไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้าเท่าใดนัก ในปลายปี 2446 ในสมัยราชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟต่อจากเมืองนครราชสีมา - อุบลราชธานี พร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล ทำให้ส่งผลกระทบกับการขนถ่ายสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการ การขนถ่ายสินค้าทางเรือกลไฟจึงปิดกิจการลง เพราะสินค้าสามารถขึ้นลงได้ที่สถานีรถไฟท่าช้าง รวมทั้งสามารถส่งไปยังเมืองต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว

เมื่อความเจริญเข้ามากับทางรถไฟ รวมทั้งการก่อสร้างถนนหนทางทำให้ท่าช้างกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ สามารถแบ่งเขตการปกครองออกจากเมืองนครราชสีมา และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าช้าง ในปี พ.ศ. 2466 สถานที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเพ็ชรมาตุคลาในปัจจุบัน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอจักราช พร้อมย้ายที่ทำการไปสร้างที่บ้านจักราช กิ่งอำเภอท่าช้างจึงกลายเป็นเพียง "ตำบลท่าช้าง" แม้ว่าจะกลับมาเป็นเพียงตำบลหนึ่ง แต่ร่องรอยความเจริญยังคงอยู่ ชาวตำบลท่าช้างสามารถพัฒนาชุมชนขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าช้าง จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าช้างพัฒนา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำลังเสนอจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละภูมิภาคๆ ละหนึ่งแห่ง เนื่องในพระมหามงคลวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ จึงได้รับสิทธิการเสนอชื่อจัดตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 แห่ง สุขาภิบาลท่าช้างจึงได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกได้รับพระราชทานนาม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เหมือนกับทั้ง 5 อำเภอ ทั้งประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าช้างเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยแยกเป็น ตำบลช้างทอง ตำบลท่าช้าง ตำบลหนองยาง ตำบลพระพุทธ ตำบลหนองงูเหลือม ออกจากอำเภอจักราช และ ตั้งศูนย์ราชการที่ตำบลท่าช้าง

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-11

แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
กรงนกเขา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเจียวขาว
ชื่อวิทยาศาตร์Curcuma parviflora Wall. ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE ชื่ออ อ่านต่อ...
กระเจียวบัว
ชื่อวิทยาศาตร์ Curcuma sparganifolia Gagnep. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACE อ่านต่อ...
กระชาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ ZINGIBER อ่านต่อ...
กระโดน
ชื่อวิทยาศาตร์ Careya sphaerica Roxb. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGU อ่านต่อ...
กระทงลาย
ชื่อวิทยาศาตร์ Celastrus paniculata Willd. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE อ่านต่อ...
กระท้อน
ชื่อวิทยาศาตร์ Sandoricum koetjape (Bum.f.) Merr. ชื่อวงศ์ MELIAC อ่านต่อ...
กระทือ
ชื่อวิทยาศาตร์ Zingiber zerumbet (L.) Sm. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE อ่านต่อ...
กระบก
ชื่อวิทยาศาตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ IRVI อ่านต่อ...
กระสัง
ชื่อวิทยาศาตร์ Peperomia pellucid (L.) Humb., Bonpl. & Kunth ชื่อ อ่านต่อ...
กรุงเขมา
ชื่อวิทยาศาตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) อ่านต่อ...
กล้วยกรอบปาปริก้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
กล้วยเต่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวง อ่านต่อ...
กล้วยป่า
ชื่อวิทยาศาตร์ Musa acuminate Colla ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่ออื่น อ่านต่อ...
กล้วยไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้อง อ่านต่อ...
กล้วยอีเห็น
ชื่อวิทยาศาตร์ Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNO อ่านต่อ...
กลอย
ชื่อวิทยาศาตร์ Dioscorea hispida Dennst. Var. hispida ชื่อวงศ์ DI อ่านต่อ...
ก่อนก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lithocarpus polystachyus (A.DC.) Rehder ชื่อวงศ์ F อ่านต่อ...
กะเจียน
ชื่อวิทยาศาตร์ Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ชื่อ อ่านต่อ...
กะทกรก
ชื่อวิทยาศาตร์ Passifolra foetida L. ชื่อวงศ์ PASSIFLORACEAE อ่านต่อ...
กัดลิ้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Walsura trichostemon Miq. ชื่อวงศ์ MELIACEAE อ่านต่อ...
กาน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell.Arg. ชื่อว อ่านต่อ...
กาบหอยแครงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia spathacea Stearn ชื่อวงศ์ Commelinac อ่านต่อ...
ก้ามกุ้งสีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ H.spathocircinata Aristeguita cv. Golden Torch อ่านต่อ...
การะเกดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp. Golden Pygmy ชื่อวงศ์ PANDANACEAE อ่านต่อ...
กาสามปีก
ชื่อวิทยาศาตร์ Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer ชื่อวงศ์ LABIA อ่านต่อ...
กาสามปีก 2
ชื่อวิทยาศาตร์ Flemingia sootepensis Craib ชื่อวงศ์ LEGUMNOSAE - อ่านต่อ...
กำจัดต้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston ชื่อวงศ์ RU อ่านต่อ...
กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาตร์ Salacia chinensis L. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่อ อ่านต่อ...
กุ๊ก
ชื่อวิทยาศาตร์ Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ANACA อ่านต่อ...
กุ่มน้ำ
ชื่อวิทยาศาตร์ Crateva adansonii DC. Subsp. trifoliata (Roxb.) Jacob อ่านต่อ...