ดูข้อมูล
แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
ที่พักสงฆ์กระโบน
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อท อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์กุดไผ่
ประวัติความเป็นมา        สร้าง พ. อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์เขาแก้ว
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ชลประทานนาตลิ่งชัน
สร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่พักสงฆ์เดิ่นเห็ด (เดิ่นตะโก)
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมี อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์โนนทอง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์โนนสง่า
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สังกัดคณะสงฆ์มหาน อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านคลองกลาง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 เรียกอีกชื่อว่า "วัดบ้านคลองก อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านงิ้ว
ประวัติความเป็นมา        มีพระบุญร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านดะแลง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ วัน อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านบุตาล
ประวัติความเป็นมา        เริ่มทำกา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บึงน้อย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 12 อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าจิตสวัสดิ์-ธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ การบริหาร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าเนินโพธิ-โสธร
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าพระประธาน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย การบริหารและการปกครอง มีเ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าหนองหิน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ การบริหาร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์พระงาม
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อวันนที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 สังกัดคณะสงฆ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์มาบค่าย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในสมัยก่อน อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วัดรัตนมงคล
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 สังกัดคณะสงฆ์ม อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วิสิทธิดำรงค์ธรรม
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์สวนป่าจุฬาอาศรม
ประวัติความเป็นมา        ก่อสร้างแ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์หนองกกสระตาล
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์หนองนกกระเรียน
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีนายพ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์หลวงพ่อพระมหาธิตฯ
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์หัวถนน
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้นเ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ใหม่พัฒนาธรรม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์อรัญญวาสี
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ธุดงค์สถานป่าธรรมชาติ
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดกรรณิการาม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดกระดาน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ อ่านต่อ...